Uitkomsten Economische Barometer MKB-metaal 3e kwartaal 2016

Een zeer positief 2e kwartaal schiep hoge verwachtingen, daardoor zijn de uitkomsten uit de Economische Barometer voor het MKB-metaal over het 3e kwartaal van 2016 wat tegenvallend.

Gestage groei

Er is wederom groei, maar die is wel een stuk lager. De orderportefeuille binnenland is voor het eerst in 3 jaar afgenomen en de orderportefeuille buitenland is voor het eerst sinds de crisis afgenomen.

MKB Metaal groeit nog steeds

Een oorzaak voor het minder positieve kwartaal kan liggen in de seizoensinvloeden. Het is ook zeker niet zo dat na een minder kwartaal alle seinen ineens op rood staan. Integendeel, per saldo is er in het MKB-metaal nog steeds groei. Ook neemt de werkgelegenheid in de sector verder toe en zijn de verwachtingen voor de binnenlandse orderportefeuille heel behoorlijk te noemen. Tegelijkertijd leidt een lagere orderportefeuille niet direct tot een lagere winstgevendheid. Voor de terugval van de buitenlandse orderpositie lijkt er echter meer aan de hand. Dit kan een gevolg zijn van de sterk wisselende berichten over de industrie in Duitsland.

Binnenlandse orderpositie

In het 3e kwartaal is de binnenlandse orderpositie ten opzichte van het 2e kwartaal sterk afgenomen. Voor de binnenlandse orderpositie geldt dat deze in het 3e kwartaal eigenlijk nooit groeit of zelfs iets afneemt. De waardering van de orderpositie is iets afgenomen ten opzichte van het 2e kwartaal. Ook de verwachtingen voor het 4e kwartaal zijn afgenomen ten opzichte van het 2e kwartaal.

Waardering orderportefeuille buitenland redelijk

De orderpositie buitenland is ten opzichte van het 2e kwartaal iets afgenomen. Dit is voor het laatst gebeurt in september 2009! De waardering van de orderportefeuille buitenland is, anders dan de afname doet vermoeden, redelijk te noemen. Per saldo geeft 18% aan deze als gunstig te bestempelen tegen 31% in het vorige kwartaal. De verwachtingen voor het 4e kwartaal zijn minder positief. Vorig kwartaal gaf per saldo 37% aan een beter 3e kwartaal te verwachten, terwijl nu per saldo 6% een beter 4e kwartaal verwacht. De gemiddelde orderportefeuille is met ruim een halve week afgenomen ten opzichte van het vorige kwartaal, van 9,5 naar 8,8 week.

Toename werkgelegenheid

Bij 18% van de respondenten van de Economische Barometer werken meer medewerkers dan in het vorige kwartaal, terwijl er bij 7% minder mensen werken. Per saldo levert dat een toename op. Voor de medewerkers op een flexibel contract geldt dat de toename iets minder was. Een derde deel van de respondenten heeft tenminste een vacature. Afgezet tegen alle medewerkers, hebben de respondenten voor 3% van hun personeelsbestand vacatures open staan.

Afname bedrijfsresultaat

De winstgevendheid ligt als gevolg van het mindere 3e kwartaal iets lager dan in het 2e kwartaal, maar nog wel boven de voorliggende periodes. 70% van de bedrijven maakt winst, 9% verlies en 21% draait break even. Koninklijke Metaalunie is met ruim 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. De leden hebben samen een omzet van 22 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 150.000 mensen.

BRON: Link Magazine

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan